สมัครรับข่าวสาร


PAYMENT & TRANSFER THE MONEY ชำระและโอนเงิน

Bank Name : Bangkok Bank
Branch Name: Platinum Fashion Mall Pratunum(0927)

A/C No. :927-0-01293-4
A/C Name: Miss SMAVEE   THANAWUT
Swfit Code: BKKBTHBK
Contact: (66)81-550-8869,
My Address: 42/107 Bangkrui Sainoi Rd.,Bangsithong,
                         Bangkrui , NonThaburi, 11130 , Thailand

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา แพลทินั่ม ประตูน้ำ
เลขบัญชี 927-0-01293-4
ชื่อ ษมาวีร์  ธนาวุฒิ

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา แพลทินั่ม
เลขบัญชี 625-2-04522-6
ชื่อ ษมาวร์  ธนาวุฒิ

TEL: 081-550-8869